Wat moet je precies verstaan onder een growth mindset?

Het spreekt voor zich dat we er als mensen vaak verschillende gedachten op nahouden. Dat is ook goed. Het leven zou immers maar saai zijn wanneer we allemaal precies hetzelfde over iets zouden denken. Dit gezegd hebbende is het zo dat een deel van de gevoelens die we ervaren niet zozeer door onszelf (vrijwillig) worden bepaald. Ook de mindset waarover ze beschikken heeft hier namelijk iets over te zeggen. Veel mensen zijn er zich in de praktijk evenwel niet van bewust dat er verschillende soorten mindsets bestaan. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen enerzijds een growth mindset en anderzijds een fixed mindset. Is het voor jou niet meteen duidelijk wat het verschil tussen deze beide mindsets precies is? Lees dan vooral snel verder.

Wat is een growth mindset? 

In eerste instantie gaan we even dieper in op hetgeen je kan verwachten van een growth mindset. In dit geval is er sprake van een mindset waarbij de mensen over de overtuiging beschikken dat ze in staat zijn om te groeien in het leven. Dit betekent een aantal zaken. Allereerst is men er zich van bewust dat de huidige capaciteiten waarover men beschikt kunnen worden verbeterd. Met andere woorden, je kan op zich reeds goed zijn in voetbal, maar door te blijven oefenen zal je alleen maar beter worden. Daarnaast is het zo dat mensen die met een growth mindset rondlopen ook van mening zijn dat ze goed kunnen worden in iets wat hen in eerste instantie moeilijkheden oplevert. 

Ook wanneer je iets dus met andere woorden niet helemaal goed kan zal je kunnen vaststellen dat een growth mindset je kan helpen om jezelf op dat vlak te verbeteren. De mensen die beschikken over deze mindset ontvangen dan ook graag feedback. De feedback die ze krijgen wordt in de praktijk vervolgens gebruikt om zichzelf te kunnen verbeteren. Dit alles lijkt ongelofelijk logisch, maar het is het niet voor iedereen. Lang niet voor elke persoon geldt dan ook in de praktijk dat hij of zij over een growth mindset beschikt. Ook de zogenaamde fixed mindset komt dan ook behoorlijk vaak voor. Zou je hier graag meer over willen ontdekken? Dat is mogelijk hieronder. 

 

Charlotte Labee voor meer brain balance en breininspiratie

 

Wat is een fixed mindset dan precies?

Het tweede type mindset waarover je kan beschikken is een zogenaamde fixed mindset. De principes van deze mindset staan eigenlijk lijnrecht tegenover deze van de growth mindset. Wat betekent dit nu precies? In eerste instantie dat deze mensen van mening zijn dat ze gewoon niet goed zijn in bepaalde zaken. Ze accepteren deze mindere kwaliteit en zullen in de praktijk niet trachten om er beter in te worden. Men gaat wel het zelf uitvoeren van bepaalde taken proberen te ontlopen. Dit voornamelijk met als doel om geen fouten te maken. Deze manier van leven zorgt er inderdaad voor dat mogelijke fouten eenvoudig voorkomen kunnen worden. Anderzijds spreekt het voor zich dat het hanteren van een dergelijke mindset vaak ook minder meerwaarde oplevert. Dat is dan in het geval van een growth mindset toch wel even wat anders. 

Geef een reactie